Llywelyn

2

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Llywelyn. Cariad mawr oddi wrth Mami, Dadi, Owain, Elain a'r teulu i gyd!