Llywarch

6

Pen-blwydd Hapus iawn i ti, Llywarch ar dy ben-blwydd yn 6 oed! Cariad mawr a llond berfa o swsus gan dy frodyr, Meredydd, Gweirydd a Mam a Dad. Xxx