Llion

7

Pen-blwydd Hapus Llion yn saith oed. Gobeithio y cei di ddiwrnod arbennig oddi wrth Dad, Mam a dy frawd bach Calan. xx