Llion

6

Pen-blwydd Hapus Llion yn chwech oed. Gobeithio y cei di ddiwrnod arbennig oddi wrth Dad, Mam a dy frawd bach Calan. xx