Llio Fôn

2

Pen-blwydd Hapus mawr gan Mami, Dadi a dy chwaer fawr Alys Enlli. xxx