Llio

6

Pen-blwydd Hapus mawr iawn i ti Llio Emyr yn 6 oed! Cariad mawr oddi wrth Dad, Mam a dy dair chwaer fawr, Elin, Megan a Glain.