Llio

1

Pen-blwydd cyntaf Hapus gan Mam, Dad a dy chwaer fawr Alys Enlli. Swsus mawr!