Llewelyn

7

Pen-blwydd Hapus iawn i Llewelyn sy’n dathlu ei ben-blwydd yn saith oed! Cariad mawr oddi wrth Dada, Mami, Joseff, Eduardo a Pancho! X