Llew

2

Pen-blwydd Hapus arbennig iawn i ti Llew yn ddyflwydd oed! Cariad mawr iawn a llond tractor a threlar mawr coch o swsus a chariad oddi wrth Dad, Mam a dy chwiorydd mawr Eldra ac Eris. xxx