Llew

6

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Llew! Rwyt ti’n gwneud Mam, Dad a dy chwaer fach Gwenno yn prowd bob dydd! Caru ti oddi wrth criw Treorci a chriw Cwmgiedd. xx