Llew

1

Pen-blwydd Hapus arbennig iawn i ti Llew yn flwydd oed! Mwynha dy ddiwrnod yn dathlu! Cariad mawr iawn a llond berfa a swsus a balwns oddi wrth Mam, Dad a dy ddwy chwaer fawr Eldra ac Eris.