Lleucu

6

Pen-blwydd Hapus iawn Lleucu! Cariad mawr Dad, Mam, dy frawd bach Mathonwy, teulu Trawsnant a theulu’r Wern.