Lleucu

6

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Lleucu Grug yn dathlu dy ben-blwydd yn 6 oed! Cariad anferthol gan Mam, Dad, dy frawd bach Madog a'r teulu i gyd.