Lleucu

5

Pen-blwydd Hapus iawn Lleucu! Cariad mawr Dad, Mam, dy frawd bach Mathonwy, teulu Trawsnant a teulu’r Wern. xxx