Lleucu

5

Pen-blwydd Hapus iawn i Lleucu Grug yn 5 oed. Cariad anferthol gan dy frawd bach Madog, Mam, Dad a'r teulu oll.