Lleucu

4

Pen-blwydd Hapus iawn i Lleucu yn 4 oed. Cariad enfawr gan Mam, Dad, dy frawd bach Madog, Nain a Taid Llanrug, Nain a Taid Llanfairfechan a'r teulu oll.