Lilw

5

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Lilw. Cariad mawr oddi wrth Dad, Mam a dy frawd bach Hiwgo.