Lilw

3

Dymuniadau gorau oddi wrth Dad, Mam, ei brawd bach Hiwgo a’r teulu i gyd.