Lili-Anne

5

Pen-blwydd Hapus yn 5 oed i Lili-Anne. Ti'n hogan mor hoffus a chariadus a ni mor prowd ohonat ti. Gobeithio y gwnei di fwynhau dy ddiwrnod gyda'r parti a cwmni dy ffrindiau. Cariad mawr a swsus gan Mami, Dadi a'r teulu i gyd.