Lia

1

I Lia, llawer o gariad ar dy ben-blwydd cyntaf oddi wrth Mam, Dad, Anna Gwen a gweddill y teulu. xxx