Lewys Wyn

2

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Lewys Wyn yn 2 oed! Cariad Mawr gan Dad, Mam, Lili Hedd a’r teulu i gyd. xx