Lewys

3

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Lewys Wyn yn 3 oed! Cariad mawr Dad, Mam, dy chwaer fawr Lili Hedd a’r teulu i gyd.