Lewys

3

Pen-blwydd Hapus Lewys Gerallt yn 3 oed! Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad a dy frawd mawr Alun. Xxx