Lewys

3

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Lewys yn dair oed! Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad, dy frawd bach Nei a'r teulu i gyd.