Lewys

2

Pen-blwydd Hapus Lewys yn 2 oed! Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad a dy frawd mawr Alun. Xx