Lela ac Albi

10

Pen-blwydd Hapus iawn i'r ddau fwddrwg yma gyda Lela yn 9 oed ac Albi yn 5 oed. Mwynhewch y dathlu. Cariad mawr a lot o swsus gan Mam, Dad, Aron a'r teulu i gyd. Xxx