Leah

3

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Leah yn dair oed! Llond trol o swsus oddi wrth Mam, Dad, Maia, Nain, Taid a Loti'r ci.