Joseff

6

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Joseff! Cariad mawr oddi wrth Dada, Mami, Llewelyn, Eduardo a Pancho. xx