Jôbi Taliesin

1

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Jôbi. Cariad mawr Mam, Dad, dy frawd Teifi Glyndŵr a’r teulu cyfan. x