James

4

Pen-blwydd Hapus masif i James yn 4 oed sy’n joio tractors a ffermio a gobeithio joio bod yn frawd mawr hefyd! Pob lwc yn yr Ysgol mis Ionawr. Cariad mawr oddi wrth Dad, Mam a naill a'i dy frawd neu chwaer fach.