Jac Rhys

4

Pen-blwydd hapus Jac Rhys! Llawer o gariad oddi wrth Mami, Dadi, Efa a’r teulu i gyd.