Jac

6

Pen-blwydd Hapus Jac. Gobeithio y cei di barti gwych gyda dy ffrindiau. Llawer o gariad oddi wrth Mam, Dad, Macs dy frawd bach a Gwil y gath. xxxx