Jac

6

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Jac Ifan yn 6 oed! Cariad mawr oddi wrth Dad, Mam, dy chwaer fawr Alys a’r teulu i gyd!