Jac

4

Pen-blwydd Hapus i ti Jac bach. Joia dathlu dy ben-blwydd. Cariad mawr oddi wrth Mami, Dadi a Harri. xxx