Isag

3

Mae Mam, Dad, dy frawd mawr Amig a'r teulu oll yn gobeithio y cei di ddiwrnod llawn hwyl a chwerthin.