Iori

4

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Iori bach. Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad a dy frawd bach Owi.