Ioan

6

Pen-blwydd Hapus iawn i Ioan yn 6 oed! Llawer o gariad oddi wrth Euriana, ei chwaer fawr, Mam, Dad a’r teulu oll!