Ioan

6

Pen-blwydd Hapus iawn gan Dad, Mam, Elin, Dafydd, y teulu oll a dy ffrindiau.