Ifan Glyn

3

Pen-blwydd Hapus mawr i ti Ifan Glyn! Ni’n caru ti mwy na’r byd i gyd! Mwynha dy ddiwrnod arbennig Ifs Bifs ni. Cariad mawr oddi wrth Mami, Dadi, Gruff a’r teulu oll. xxxx