Ifan

2

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Ifan Rhys. Cariad mawr gan Mam, Dad a dy frawd mawr Deio. Swsus gan y teulu i gyd.