Ifan

1

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Ifan yn flwydd oed! Cariad Mawr oddi wrth Dadi, Mami a dy chwaer fawr Betsi. xxx