Ifan

1

Pen-blwydd Hapus iawn i Ifan Gwilym sy’n dathlu ei ben-blwydd yn 1 oed. Mwynha dy barti! Llond trol a gariad gan Mam, Dad, dy chwaer fawr Megan Gwenllian a’r teulu i gyd.