Ifan

3

Pen-blwydd Hapus i ti Ifan yn 3 oed! Mwynha dy ddiwrnod arbennig! Llond bwced tractor o swsus gan Dad, Mam, Mei, Jet y ci a'r teulu oll! xxxx