Ifan

5

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Ifan yn 5 oed. Swsus mawr gan Dad, Mam, Aron, Sioned a’r teulu i gyd.