Ifan

4

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Ifan yn 4 oed. Cariad Mawr oddi wrth Dad, Mam, dy frawd mawr Tomos a dy chwiorydd Gwen ac Elsi Jên.