Ifan

2

Pen-blwydd Hapus i Ifan yn 2 oed! Mwynha dy ddiwrnod arbennig! Llond bwced tractor o swsus gan Dad, Mam, Mei, Jet y ci 'r teulu oll. xxxxx