Ifan

3

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Ifan yn dair oed. Cariad mawr, Dad, Mami, Mari, Sara, Osian a’r teulu i gyd.