Huw

4

Pen-blwydd Hapus mawr iawn i ti Huw Meilir. Llawer o gariad gan Dad, Mam, dy chwaer fach Lois a’r teulu i gyd. xx