Huw

4

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Huw yn bedair oed!! Mwynha dy ddiwrnod arbennig a'r dathlu. Cariad mawr a llond trol o swsus gan Dad, Mam,Teleri a'r teulu oll!