Hiwgo

3

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Hiwgo yn 3 oed. Cariad mawr oddi wrth Dad, Mam, dy chwaer fawr Lilw a’r teulu i gyd.